fbpx

Z prawej strony pokazujemy prosty schemat podłączenia diody RGB ze wspólną katodą (minus) do płytki Arduino Uno.

Korzystamy tu z płytki prototypowej, oporników (ok. 220 Ohm) i oczywiście przewodów.

Przy podłączaniu diody należy pamiętać, że kierunek jej wpięcia jest bardzo ważny. Dłuższa nóżka powinna być połączona z minusem (GND), a pozostałe poprzez oporniki z pinami cyfrowymi (najlepiej wybrać piny „z falką” – czyli tzw. piny PWM) na płytce Arduino Uno lub dowolnej innej. Na naszych schematach dłuższa nóżka zawsze będzie ustawiona z jako druga, licząc od lewej strony (Red, GND, Green, Blue).

Zalecamy używania pinów PWM – oznaczonych falką, gdyż pozwalają one na ustawienie 256-stopniowy poziom świecenia każdej składowej koloru diody – czyli możemy zapalać je mocniej lub słabiej, otrzymując inne barwy wynikowe.

UWAGA: na schemacie celowo podłączyliśmy diodę do pinów z „falką” – umożliwiają nam one nie tylko włączanie diody, ale także zwiększanie i zmniejszanie ilości światła, które nam daje.