fbpx

Pygame to moduł ułatwiający pisanie gier w pythonie lub po prostu miejsce do eksperymentowania z grafiką i animacją. Poniżej kilka wskazówek jak zainstalować i używać pygame.

Instalacja

Jeżeli mamy prawidłowo zainstalowanego pythona z modułem pip wystarczy wpisać w konsoli windows.

pip install pygame

Jeśli wystąpią problemy z odnalezieniem pip, można spróbować:

python.exe -m pip install pygame

lub podać pełną ścieżkę do pythona, przykładowo:

c:\Python34\python.exe -m pip install pygame

Jak zacząć?

Żeby ułatwić pracę z pygame przygotowaliśmy prosty szablon w którym możecie łatwo dodać swój kod, np. rysowanie linii, prostokątów. Więcej informacji znajdziecie w oficjalnej dokumentacji https://www.pygame.org/docs/

#https://www.pygame.org/docs/
import pygame
 
# ustawienia pygame
pygame.init() # inicjalizacja pygame
screen = pygame.display.set_mode([800,600]) # stworzenie ekranu / okna
pygame.display.set_caption("Witaj w Pygame!") # ustawienie nazwy okna
clock = pygame.time.Clock() # clock czyli zegar

# tutaj umieść swoje początkowe zmienne lub ustawieniawhile True: # główna petla programu 

 clock.tick(30) # zegar ustawia ilość klatek na sekunde
 
 # tutaj nasłuchujemy wydarzeń
 for event in pygame.event.get(): # użytkownik coś zrobił
  if event.type == pygame.QUIT: # jeżeli wydarzenie to zamknięcie okna
   exit() # zamykamy program pythona
   
  # to jest miejsce na dopisywanie kolejnych warunków sprawdzania wydarzeń

 # zaczynamy rysowanie
 screen.fill((0,0,0)) # najpierw wypełnij ekran kolorem (R, G, B)
 
 # tutaj dopisz kolejne polecenia dotyczące rysowania


 
 
 
 
 pygame.display.flip() # wyświetla wszystkie stworzone wcześniej elementy na ekranie
 #koniec petli